Menu

Menu

Pers 02.04.2023

Voorbeeld strategisch beleidsplan

Hoe schrijf ik een strategisch beleidsplan?

Een strategisch beleidsplan is een document dat de visie, missie, doelen en strategieën van een organisatie beschrijft. Het plan is bedoeld om richting te geven aan het beleid en de besluitvorming op de lange termijn.

Een concept
strategisch beleidsplan

1. Inleiding

Deze strategische beleidsnota beschrijft de visie, missie, doelen en strategieën van de organisatie voor de komende 5 jaar. Het is opgesteld met als doel richting te geven aan het beleid en de besluitvorming op de lange termijn en te zorgen voor een effectieve en efficiënte uitvoering van de missie van de organisatie.

2. Visie en missie

De visie van onze organisatie is om een toonaangevende organisatie te zijn in de sector waarin wij opereren, met een sterke reputatie voor kwaliteit en innovatie.

Onze missie is om onze klanten de best mogelijke producten en diensten te bieden, door voortdurend te innoveren en onze prestaties te verbeteren.

3. Doelen

Onze doelen voor de komende 5 jaar zijn:

  1. Omzetgroei: We streven naar een omzetgroei van 10% per jaar door het uitbreiden van ons productaanbod en het vergroten van onze marktaandeel.

  2. Klanttevredenheid: We willen onze klanttevredenheid verhogen naar minimaal 90% door middel van het verbeteren van onze producten, service en klantgerichtheid.

  3. Efficiëntie: We willen onze operationele efficiëntie verbeteren door kostenbesparende maatregelen te treffen en processen te optimaliseren.

  4. Innovatie: We willen ons productaanbod blijven vernieuwen en verbeteren om relevant te blijven in een steeds veranderende markt.

  5. Duurzaamheid: We willen onze impact op het milieu verminderen door het implementeren van duurzame bedrijfspraktijken en productiemethoden.

4. Strategieën

Om onze doelen te bereiken, hebben we de volgende strategieën geformuleerd:

  1. Productontwikkeling: We zullen ons productaanbod uitbreiden en verbeteren door middel van onderzoek en ontwikkeling.

  2. Marketing: We zullen ons marketingbudget verhogen om onze producten en diensten beter te promoten en onze marktaandeel te vergroten.

  3. Klantgerichtheid: We zullen onze klantenservice verbeteren door middel van opleidingen en trainingen voor medewerkers en het implementeren van feedbacksystemen.

  4. Efficiëntie: We zullen onze processen optimaliseren en kostenbesparende maatregelen treffen door middel van lean management.

  5. Duurzaamheid: We zullen duurzame bedrijfspraktijken implementeren, zoals het verminderen van afval en het gebruik van duurzame materialen.

5. Conclusie

Dit strategisch beleidsplan zal ons helpen om onze visie en missie te bereiken en onze doelen op de lange termijn te realiseren.

Lees ook

Get in touch.

Contact
hallo@studiorevived.nl
+316 417 395 74

Adres
De Ambachten 70
5591 NJ Heeze, Nederland

© revived 2024

All rights reserved

mijn omzet daalt / nieuwe klantgroep aanspreken / onderscheidende positionering bouwen / gelukkiger ondernemen / visiebepaling
mijn omzet daalt / nieuwe klantgroep aanspreken / onderscheidende positionering bouwen / gelukkiger ondernemen / visiebepaling

Laten we in gesprek gaan.