Menu

Menu

Hoe schrijf ik een sterk
beleidsplan? Incl. voorbeeld.

Een beleidsplan geeft een organisatie sturing in de koers die zij varen naar doelen.

Hieronder vind je een opsomming van onderdelen die naar onze mening niet mogen missen in het strategisch beleidsplan. 

Een schoolplan is een document waarin staat wat een organisatie wil bereiken en hoe ze dat gaat doen. Het vertelt de mensen binnen en buiten de organisatie wat de belangrijkste doelen zijn en welke stappen er genomen gaan worden om die doelen te bereiken. Het helpt dus om de focus te houden en duidelijkheid te geven over wat er moet gebeuren.

Deze onderdelen mogen niet ontbreken in het strategisch plan.
Bekijk ook de 7 voorbeelden.

1. De organisatie.
2. Diensten.
3. Positionering.
4. Kernwaarden.
5. Missie.
6. Ambitie en visie.
7. Leringen uit oude beleidsplannen.
8. Doelen voor onze medewerkers.
9. Financiële doelen.
10. Onze ideale wereld.
11. Concurrenten.
12. Strategieën.
13. Bedankje aan medewerkers en partners.

1. De organisatie

Zorggroep Leefzorg is een toonaangevende zorginstelling die hoogwaardige zorg en ondersteuning biedt aan kwetsbare individuen en gemeenschappen. Wij geloven in het bevorderen van een gezond en gelukkig leven voor iedereen, ongeacht leeftijd of achtergrond.

2. Diensten

Wij bieden een breed scala aan zorgdiensten, waaronder ouderenzorg, thuiszorg, revalidatie en specialistische behandelingen. Onze diensten zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van onze cliënten.

3. Positionering

In de komende vijf jaar zullen we ons positioneren als de meest innovatieve en empathische zorgverlener in de regio. We streven naar een continue verbetering van onze diensten en blijven onze zorgaanpak aanpassen aan veranderende behoeften.

4. Kernwaarden

1. Compassie: We benaderen onze cliënten met begrip, mededogen en empathie.
2. Kwaliteit: We streven naar de hoogste normen in zorgverlening en service.
3. Samenwerking: We geloven in samenwerken met cliënten, families en andere zorgverleners om de beste resultaten te bereiken.
4. Innovatie: We omarmen verandering en zoeken voortdurend naar nieuwe en verbeterde manieren om zorg te leveren.

5. Missie

Onze missie is om kwalitatief hoogwaardige zorg en ondersteuning te bieden, waarbij we de nadruk leggen op compassie, samenwerking en innovatie, om het welzijn van onze cliënten te bevorderen.

6. Ambitie en visie

Onze ambitie is om de referentie te worden voor kwaliteitszorg in onze regio, waarbij we technologische vooruitgang en menselijke zorg combineren. Onze visie is een wereld waarin alle mensen toegang hebben tot de best mogelijke zorg en een gezond en gelukkig leven leiden.

7. Leringen uit oude beleidsplan

We hebben geleerd dat flexibiliteit en aanpassingsvermogen van cruciaal belang zijn in een snel veranderend zorglandschap. Onze eerdere doelen om innovatie en samenwerking te bevorderen hebben vruchten afgeworpen, en we zullen deze inzichten blijven benutten.

Laten we in gesprek gaan.

mijn omzet daalt / nieuwe klantgroep aanspreken / onderscheidende positionering bouwen / gelukkiger ondernemen / visiebepaling
mijn omzet daalt / nieuwe klantgroep aanspreken / onderscheidende positionering bouwen / gelukkiger ondernemen / visiebepaling

Laten we in gesprek gaan.