Menu

Menu

We slaan als strategisch ontwerpbureau de brug tussen creatieve, groei gedreven consultancy en doordacht design. 

werk

Stichting de Schakel

Twéé verweven organisaties afzonderlijk positioneren.

Strategie om te groeien,
ontwerp om te raken.

Fiddelaers Uitvaartontzorgers

Een nieuwe merkidentiteit ontstaan uit 30 jaar ervaring.

We zijn er voor mensgerichte
organisaties en publieke sector.

Focus

Om als merk te kunnen groeien,
richten we ons op 3 pijlers.

Focus is essentieel voor het stellen van duidelijke doelen en prioriteiten. Als ondernemers zijn we vaak goed in het herkennen van potentieel in veel verschillende gebieden. De kracht ligt echter in het vermogen om te focussen op kernactiviteiten, één specifieke doelgroep en één duidelijke strategie. Focus brengt rust in je gedachten en stelt je in staat om een heldere koers te varen naar jouw doelen.

Groei

We bouwen merkidentiteiten die bijdragen aan het werk- geluk van jou en medewerkers.

Groei stimuleert voortdurende ontwikkeling en verbetering. We moeten in de gedachten van onze doelgroep en nieuw talent blijven en daarvoor is zichtbaarheid cruciaal. Het vereist ook een onderscheidende positionering met een identiteit die als presentatie van de visie fungeert. Hierdoor zet je jouw merk effectief in en houd je meer tijd over voor zaken die er echt toe doen.

Balans is het mooiste
resultaat dat ik je
kan geven.

Het mooiste resultaat dat ik je kan bieden is balans. Balans zorgt ervoor dat het welzijn van zowel medewerkers als leidinggevenden in evenwicht blijft. Waar draait jouw leven om als ondernemer? Onze methode is erop gericht om een zo goed mogelijke balans te vinden tussen werk en privé, met zoveel mogelijk tijd voor dingen die niet te koop zijn.

Balans

Onderscheidende merkidentiteiten werken
als magneet voor klant én talent.

mijn omzet daalt / nieuwe klantgroep aanspreken / onderscheidende positionering bouwen / gelukkiger ondernemen / visiebepaling
mijn omzet daalt / nieuwe klantgroep aanspreken / onderscheidende positionering bouwen / gelukkiger ondernemen / visiebepaling

Laten we in gesprek gaan.